betfair uk 100 bet bundle | new customers only. 18+. t&cs apply

Match Summary

13

Feb

Kazakhstan F1 (Aktobe)

KazakhstanI.hardI.hard,Men,Singles

1stRoman Khassanov
Vladimir Polyakov
 
 
 
 
6
3
7
6

Scoring history

ServeGame scoreSet score
Tiebreak0*:1 0*:2 0:3* 0:4* 0*:5 0*:6 1:6* 2:6* 3*:66-37-6
Polyakov15:0 30:0 30:15 40:156-36-6
Khassanov15:0 15:15 15:30 30:30 40:306-36-5
Tiebreak15:40* 40*:30 40*:40 A*:40 40*:40 40*:A6-35-5
PolyakovA:40, BP6-34-5
Tiebreak15:40* 30*:40 40*:40 A*:406-33-5
Polyakov40:15, BP6-33-4
Polyakov15:0 15:15 30:15 40:156-32-4
Khassanov15:0 30:0 30:15 40:156-32-3
Polyakov0:15 0:30 15:30 30:30 40:306-31-3
Khassanov15:0 30:0 30:15 30:30 40:40 40:A 40:40 A:40 40:40 40:A, BP6-31-2
Polyakov0:15 15:15 30:15 40:156-31-1
Tiebreak0*:40 30:30* 30:40*6-31-0
Polyakov0:15 0:30 0:40, BP6-3 
Khassanov15:0 15:15 30:15 40:155-3 
Polyakov15:0 30:0 40:04-3 
Khassanov15:0 30:0 40:0 40:15 40:304-2 
Polyakov15:0 30:0 40:03-2 
Khassanov0:15 15:15 30:15 40:15 40:30 40:40 A:403-1 
Polyakov15:0 15:15 15:30 30:30 30:40, BP2-1 
Khassanov0:15 15:15 15:30 30:30 40:30 40:40 A:40 40:40 40:A, BP1-1 
Polyakov0:15 0:30 0:40, BP1-0