betfair uk 100 bet bundle | new customers only. 18+. t&cs apply

Match Summary

13

Feb

Kazakhstan F1 (Aktobe)

KazakhstanI.hardI.hard,Men,Singles

1stDenis Yevseyev
Maxim Ratniuk
 
 
 
 
6
1
3
6
7
6

Scoring history

ServeGame scoreSet score
Tiebreak0*:1 0*:2 1:2* 2:2* 2*:3 2*:4 2:5* 2:6*6-13-67-6
Ratniuk0:15 15:15 15:30 30:30 40:306-13-66-6
Yevseyev0:15 15:15 15:30 30:30 40:30 40:40 40:A 40:40 40:A 40:40 A:406-13-66-5
Ratniuk15:0 30:15 40:15 40:306-13-65-5
Yevseyev15:0 30:0 40:06-13-65-4
Ratniuk0:15 0:30 0:40, BP6-13-64-4
Yevseyev0:15 15:30 15:40, BP6-13-63-4
Ratniuk15:0 40:06-13-63-3
Yevseyev0:15 15:30 15:40 30:40 40:40 40:A, BP6-13-63-2
Ratniuk15:0 30:06-13-63-1
Yevseyev0:15 15:15 30:15 40:156-13-63-0
Yevseyev40:156-13-62-0
Tiebreak40*:0 15:40*6-13-61-0
Yevseyev40:0, BP6-13-6 
Yevseyev15:0 30:06-13-5 
Ratniuk40:06-12-5 
Yevseyev15:0 15:15 40:156-12-4 
YevseyevA:40, BP6-11-4 
Yevseyev15:0 15:15 30:15 30:30 40:30 A:406-11-3 
Ratniuk15:0 15:15 15:30 30:30 40:306-10-3 
Tiebreak40*:30 40:40* A:40*6-10-2 
Yevseyev40:30, BP6-10-1 
Yevseyev15:15 30:15 40:15 40:306-1  
YevseyevA:405-1  
Yevseyev15:0 15:15 15:30 30:40 40:40 40:A 40:40 A:40 40:40 40:A 40:40 40:A A:40 40:404-1  
Ratniuk0:15 15:15 15:30 15:40 40:30 40:403-1  
Yevseyev15:0 30:0 40:15 40:303-0  
Ratniuk0:15 0:30 0:40, BP2-0  
Yevseyev15:0 40:01-0