betfair uk 100 bet bundle | new customers only. 18+. t&cs apply

Match Summary

13

Feb

Kazakhstan F1 (Aktobe)

KazakhstanI.hardI.hard,Men,Singles

1stDzmitry Zhyrmont
Anton Chekhov
 
 
 
 
3
6
6
3
6
1

Scoring history

ServeGame scoreSet score
Chekhov0:15 15:15 15:30 30:30 40:40 40:A 40:40 40:A, BP3-66-36-1
Zhyrmont0:15 0:30 15:30 30:30 40:303-66-35-1
Chekhov0:15 0:30 15:30 30:30 40:303-66-34-1
Zhyrmont0:15 15:15 30:15 40:15 40:303-66-34-0
Tiebreak0:40* 15*:40 30*:40 40*:40 40*:A3-66-33-0
Zhyrmont15:0 30:0 40:03-66-32-0
Chekhov30:40, BP3-66-31-0
ZhyrmontA:403-66-3 
Zhyrmont40:30 40:40 A:403-64-3 
Chekhov0:15 0:30 15:30 30:30 30:40 40:40 40:A 40:40 A:403-63-3 
Zhyrmont15:0 40:03-63-2 
Chekhov0:15 15:15 30:15 40:153-62-2 
Chekhov40:0, BP3-62-1 
Chekhov15:0 30:0 40:03-61-1 
Zhyrmont15:0 30:0 40:03-61-0 
Tiebreak0:40* 40*:153-6  
Zhyrmont15:0 30:0 40:03-5  
Chekhov0:15 15:15 15:30 30:30 40:302-5  
Zhyrmont0:15 0:30 0:40 15:40 30:40, BP2-4  
Chekhov15:0 30:0 30:15 40:15 40:302-3  
Zhyrmont30:0 30:15 40:15 40:30 40:40 A:40 40:40 40:A 40:40 40:A, BP2-2  
Chekhov15:0 40:02-1  
Zhyrmont15:0 30:0 40:15 40:302-0  
Chekhov15:0 15:15 15:30 15:40 30:40, BP1-0