Yushchenko vs Andreevskaya | W15 Antalya | Match Summary

Match Summary

19

Nov

W15 Antalya

TurkeyClayClay,Women,Singles

Fin.Valeriya Yushchenko RUS
Vladislava Andreevskaya KGZ
 
 
 
 
6
1
6
3

Scoring history

ServeGame scoreSet score
Andreevskaya0:15 0:30 15:30 15:40, BP6-16-3
Yushchenko0:15 15:15 15:30 30:30 30:40 40:40 40:A 40:40 A:40 40:40 40:A, BP6-15-3
Andreevskaya15:15 15:30 30:30 30:40, BP6-15-2
Yushchenko15:0 30:0 40:0 40:156-14-2
Andreevskaya15:0 15:30 15:40 30:40, BP6-13-2
Yushchenko15:0 15:15 15:30 30:30 40:306-12-2
Andreevskaya15:0 15:15 30:15 30:30 30:40, BP6-11-2
Yushchenko0:15 15:15 15:30 15:40 30:40, BP6-10-2
Andreevskaya15:0 15:15 30:15 40:156-10-1
Yushchenko0:15 15:15 30:15 30:30 40:306-1 
Andreevskaya0:15 15:15 15:30 15:40, BP5-1 
Yushchenko0:15 0:30 0:40 15:40, BP4-1 
Andreevskaya0:15 0:30 15:30 30:30 40:30 40:40 A:40 40:40 40:A, BP4-0 
Yushchenko15:0 30:0 40:0 40:153-0 
Andreevskaya15:0 15:15 30:15 30:30 40:30 40:40 40:A, BP2-0 
Yushchenko15:0 30:0 40:01-0 

Match stats

 Valeriya YushchenkoVladislava Andreevskaya
1st Serve %32 of 49 = 65%37 of 51 = 73%
Aces
Double Faults
Unforced Errors
Winning % on 1st Serve21 of 32 = 66%14 of 37 = 38%
Winning % on 2nd Serve7 of 17 = 41%5 of 14 = 36%
Winners (Including Service)
Receiving Points Won32 of 51 = 63%21 of 49 = 43%
Break Point Conversions7 of 8 = 88%3 of 7 = 43%
Net Approaches
Total Points Won60 40 
Fastest Serve Speed
Average 1st Serve Speed
Average 2nd Serve Speed