Denolly vs Markov | M15 Pazardzhik | Match Summary

Match Summary

25

May

M15 Pazardzhik

BulgariaClayClay,Men,Singles

2ndCorentin Denolly FRA
Viktor Markov BUL
 
 
 
 
6
1
6
3

Scoring history

ServeGame scoreSet score
Tiebreak15:0* 15:15*6-16-3
DenollyA:406-13-3
Markov40:A6-12-3
Denolly0:06-1 
Markov0:15 15:15 30:15 40:154-1 
Denolly15:0 30:0 40:0 40:15 40:30 40:40 A:404-0 
Markov15:0 15:15 15:30 15:40 30:40, BP3-0 
Denolly15:0 30:0 30:15 40:15 40:30 40:40 A:402-0 
Markov0:15 15:15 15:30 15:40 30:40 40:40 40:A 40:40 40:A 40:40 A:40 40:40 40:A 40:40 40:A, BP1-0