(2001) vs Yevseyev | M15 Heraklion | Match Summary

Match Summary

[game] Games data not available.

20

Nov

M15 Heraklion

GreeceHardHard,Men,Singles

Ret.1/4Mateus Alves (2001) BRA
Denis Yevseyev KAZ
 
 
 
 
7
5
5
5

Scoring history

[game] Games data not available.
 Set score