Astakhova vs Yudanov | All Lower level tournaments | Match Summary

Match Summary

15

Sep

All Lower level tournaments

()N/aN/a,Women,Singles

1stDarya Astakhova RUS
Marina Yudanov SWE
 
 
 
 
6
2
6
2

Scoring history

ServeGame scoreSet score
Astakhova0:06-26-2
Yudanov0:15 30:156-25-2
Astakhova0:0, BP6-25-1
Yudanov0:0, BP6-25-0
Astakhova0:06-24-0
Yudanov0:0, BP6-23-0
Astakhova0:15 15:15 15:306-22-0
Yudanov0:0, BP6-21-0
Astakhova0:15 15:156-2 
Yudanov0:15 30:155-2 
Astakhova0:15 30:30 40:405-1 
Yudanov0:30, BP4-1 
Astakhova30:03-1 
Yudanov15:15 30:40 40:40 A:402-1 
Astakhova15:15 30:152-0