Gjorcheska vs Vishnevskaya | W15 Antalya | Match Summary

Match Summary

12

Mar

W15 Antalya

TurkeyClayClay,Women,Singles

2ndLina Gjorcheska MKD
Ekaterina Vishnevskaya RUS
 
 
 
 
6
1
6
1

Scoring history

ServeGame scoreSet score
Gjorcheska15:0 30:06-16-1
Vishnevskaya15:0 30:0 40:06-15-1
Gjorcheska30:06-15-0
Vishnevskaya15:0 15:15 15:30 30:30 30:40, BP6-14-0
Gjorcheska0:15 0:30 15:30 30:30 40:30 40:40 40:A 40:40 A:406-13-0
Vishnevskaya0:15 15:15 30:15 30:30 30:40, BP6-12-0
Gjorcheska15:0 30:0 30:15 40:156-11-0
Vishnevskaya15:15 40:30, BP6-1 
Gjorcheska15:0 30:05-1 
Vishnevskaya0:0, BP4-1 
Gjorcheska15:0 30:0 30:15 30:30 40:30 40:40 40:A 40:40 A:40 40:40 40:A 40:40 40:A, BP3-1 
Vishnevskaya0:15 0:30 30:40, BP3-0 
Gjorcheska0:15 15:15 30:152-0 
Vishnevskaya0:15 0:30, BP1-0 

Match stats

 Lina GjorcheskaEkaterina Vishnevskaya
1st Serve %31 of 49 = 63%20 of 41 = 49%
Aces
Double Faults
Unforced Errors
Winning % on 1st Serve22 of 31 = 71%8 of 20 = 40%
Winning % on 2nd Serve11 of 18 = 61%8 of 21 = 38%
Winners (Including Service)
Receiving Points Won25 of 41 = 61%16 of 49 = 33%
Break Point Conversions6 of 8 = 75%1 of 4 = 25%
Net Approaches
Total Points Won58 32 
Fastest Serve Speed
Average 1st Serve Speed
Average 2nd Serve Speed